O nadleśnictwie

Nadleśnictwo Nurzec to teren o pięknej rzeźbie terenu, ciekawych krajobrazach i bogatej historii. Warto dowiedzieć się nieco więcej o naszej działalności.

Hodowla lasu

W ramach hodowli lasu leśnicy przygotowują sadzonki do zakładania upraw leśnych, wykonują odnowienia i zalesienia oraz wiele zabiegów pielęgnacyjnych: wykaszanie chwastów na uprawach, czyszczenia wczesne i późne.

Ochrona przyrody

Leśnicy Nadleśnictwa Nurzec w swojej codziennej pracy szanują przyrodę. Aby zachować ją w jak najbardziej naturalnej formie chronią jej najcenniejsze elementy w formie rezerwatów przyrody, obszarów chronionego krajobrazu, obszarów Natura 2000, pomników przyrody i użytków ekologicznych.