Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Nurzec przeważają żyzne siedliska lasowe i borowe. Głównym gatunkiem naszych drzewostanów jest sosna wraz z dużym udziałem gatunków liściastych. Średni wiek naszych lasów wynosi 57 lat, a przeciętna zasobność ponad 213 m sześć/ha.

 

DRZEWOSTANY

Drzewostany iglaste Nadleśnictwa Nurzec zajmują łącznie prawie 73% powierzchni, cenne liściaste (dąb, jesion, klon, wiąz) 13% powierzchni, natomiast pozostałe gatunki liściaste 14%. Głównym gatunkiem tworzącym drzewostany jest sosna (69,4%powierzchni), dąb (17,1%) i brzoza (6,9%), pozostałe gatunki stanowią niespełna 7% powierzchni.

Stan na 01.01.2024

SIEDLISKA

Dominującym typem siedliskowym w nadleśnictwie jest LMśw (żyzne lasy liściaste), występujący na powierzchni 9619,34 ha. Siedliskami zajmującymi najmniejszą powierzchnię są: Bmb (bór mieszany bagienny) na powierzchni 10,8 ha i Bs (lasy sosnowe na torfach) na powierzchni 11,65 ha którego udział jest porównywalny do Bmb (bór mieszany bagienny).

 

Stan na 01.01.2024