Położenie

Nadleśnictwo Nurzec jest jednym z trzydziestu dwóch nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Nadleśnictwo położone jest w południowej części województwa podlaskiego, powiatu siemiatyckiego, powiatu bielskiego na terenie gmin: Nurzec Stacja, Siemiatycze, Miasto Siemiatycze,Mielnik, Boćki, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce.

Historia

Nadleśnictwo Nurzec charakteryzuje się bogatym krajobrazem historycznym i kulturowym. Ma tutaj miejsce styk dwóch kultur: wschodu i zachodu. Historia tych terenów pozostawiła po sobie wiele zabytków i opowieści.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.