Historia

Nadleśnictwo Nurzec charakteryzuje się bogatym krajobrazem historycznym i kulturowym. Ma tutaj miejsce styk dwóch kultur: wschodu i zachodu. Historia tych terenów pozostawiła po sobie wiele zabytków i opowieści.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.