Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka łowiecka

Gospodarka łowiecka prowadzona w nadleśnictwie ma na celu racjonalne gospodarowanie zwierzyną, aby utrzymać jej liczebność na poziomie umożliwiającym zachowanie równowagi w ekosystemach.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995r. Zwierzęta łowne są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy

Gospodarka łowiecka w nadleśnictwie prowadzona jest w 19 wydzierżawionych obwodach łowieckich, 11 z nich to obwody leśne pozostałe są obwodami polnymi. Gospodarkę łowiecką prowadzą w nich myśliwi zrzeszeni w 14 Kołach Łowieckich.

 

Podział Nadleśnictwa Nurzec na obwody łowieckie oraz gminy

 

Fauna leśna nadleśnictwa jest bardzo bogata. Zwierzyna gruba reprezentowana jest przez łosie, jelenie, sarny i dziki. Łącznie na terenie nadleśnictwa ich liczebność szacuje się na poziomie: sarny – ok. 1650 szt, jelenie – ok. 730 szt, łosie – ok. 360 szt. Warto również pamiętać, że w naszych lasach spotkamy także żubry, wilki i rysie.

     

Przeczytaj więcej o łowiectwie