Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu jak:

  • struktura
  • budowa
  • wiek
  • skład gatunkowy
  • stan zdrowotny
  • warunki glebowo-siedliskowe

W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.

Współczesne plany gospodarowania na terenach leśnych wykonuje się, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki.  Podstawowym narzędziem pracy jest tu leśna mapa numeryczna (LMN), będąca częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Mapa ta w sposób graficzny przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac terenowych. Od lat w urządzaniu lasu stosuje się również coraz doskonalsze metody wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, które uzupełniają wyniki prac terenowych.

Czasami plan urządzenia lasu może być opracowywany na okres krótszy niż 10 lat. Dzieje się tak w uzasadnionych przypadkach, na przykład gdy wystąpią duże szkody lub klęski żywiołowe.

W poniższym linku zamieszczono streszczenie Planu Urządzenia Lasu obowiązującego na lata 2019-2028.

  • Streszczenie można pobrać → tutaj
  • Zamieszczamy również aktualną Instrukcję Urządzania Lasu do pobrania → tutaj
  • Dodatkowo umieszczamy słowniczek pojęć i definicji używanych w Planie Urządzenia Lasu który można pobrać → tutaj.

Informujemy również, że nadleśnictwo posiada opracowaną "Prognozę oddziaływania na środowisko planu urządzenia lasu" dokument ten jest dostępny dla zainteresowanych w biurze nadleśnictwa lub do pobrania ze strony BIP nadleśnictwa pod adresem bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_nurzec/dokumenty_o_srodowisku/index_html.

Dokument był konsultowany z Regionalna Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku i Wojewódzkim Inspektoratem Sanitarnym w Białymstoku.