Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

·  doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;

·  dokonują lustracji stanu lasu i pomagają w ustaleniu niezbędnych zabiegów do wykonania w lasach prywatnych

·  dokonują legalizacji pozyskanego drewna

·  opracowują plany zalesień dla gruntów rolnych

Nadzór nad Lasami Niepaństwowymi w Nadleśnictwie Nurzec prowadzą specjaliści ds. lasów niepaństwowych. Nadzór ten prowadzony jest na podstawie porozumienia podpisanego ze starostwem w Siemiatyczach z dnia 27 grudnia 2023 roku na powierzchni ponad 19 tyś. ha oraz porozumienia podpisanego ze starostwem w Bielsku Podlaskim z dnia 13 grudnia 2023 roku na powierzchni ponad 3 tyś. ha.

Całość nadzorowanego terenu podzielono na siedem obwodów nadzorczych – odpowiednio wg. zasięgu poszczególnych Gmin.

Kontakty do specjalistów ds. lasów niepaństwowych oraz terminy dyżurów w Urzędach Gmin znajdziecie Państwo poniżej:

Informacje odnośnie lasów niepaństwowych uzyskać można w biurze nadleśnictwa bezpośrednio u Pana Dawida Leończuka lub pod numerem telefonu (85) 65 65 125 w godzinach od 7.30 do 15.30.