Wydawca treści Wydawca treści

Terminarz, rezerwacje

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszych okolic i skorzystania zajęć edukacyjnych prowadzonych przez leśników.

Grupy zorganizowane zapraszamy na spacer z przewodnikiem po naszych ścieżkach przyrodniczo-leśnych. Nasi edukatorzy prowadzą zajęcia edukacyjne poświęcone przyrodzie także w szkołach. Wszystkie zajęcia prowadzone są bezpłatnie.

W celu uzgodnienia terminu zajęć prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Pawluczuk pod nr tel. 85 656 51 26 lub drogą e-mail nurzec@bialystok.lasy.gov.pl .

Zwracamy się z prośbą do wszystkich zainteresowanych organizacją spotkań edukacyjnych na terenie nadleśnictwa o zapoznanie się i zastosowanie warunków zawartych w załączonym dokumencie „Regulamin zajęć". 

Odpowiednio zorganizowana współpraca uwzględniająca wskazane w regulaminie i oświadczeniu kwestie BHP zagwarantuje uczestnikom spotkań, w tym także nauczycielom pełniącym funkcje opiekunów, odpowiednie warunki do nauki, rzetelną informację i przede wszystkim bezpieczeństwo.

 

Serdecznie zapraszamy!

Nadleśnictwo Nurzec