Wydawca treści Wydawca treści

OFERTA EDUKACYJNA

Nadleśnictwo prowadzi działalność edukacyjną poprzez organizowanie lekcji, pogadanek oraz zajęć terenowych mających na celu przedstawienie piękna otaczającej nas przyrody, znaczenia lasów w życiu i działalności gospodarczej człowieka, zagrożenia i ochronę lasów, funkcjonowania ekosystemów leśnych oraz zadań leśników i leśnictwa w kształtowaniu i zachowaniu otaczającej nas przyrody.

Najlepszym sposobem realizacji tych zagadnień są  lekcje i zajęcia prowadzone bezpośrednio w lesie, gdzie wszyscy mogą "dotknąć" jej na żywo. Dla wielu uczestników ten pierwszy kontakt staje się inspiracją do samodzielnego jej poznawania i podglądania.

W nadleśnictwie do prowadzenia zajęć z edukacji leśnej najczęściej wykorzystuje się ścieżkę edukacyjną w leśnictwie Szkółka Gospodarcza Wilanowo oraz w Rezerwacie Grąd Radziwiłłowski.

Las to miejsce gdzie można przyjemnie spędzić czas i odpocząć ale również miejsce gdzie czycha na nas wiele zagrożeń na które trzeba zwracać baczną uwagę na każdym kroku. Wytyczne w sprawie uczestnictwa w zajęciach z edukacji leśnej w nadleśnictwach na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku reguluje Zarządzenie nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dn. 9 maja 2003r w sprawie wytycznych prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa oraz Zarządzenie Nr 32 Dyrektora RDLP w Białymstoku z dnia 5 września 2017r.

Poniżej zamieszczamy regulamin uczestnictwa w zajęciach wdrożony w nadleśnictwie na podstawie w/w zarządzenia wraz ze stosownym oświadczeniem. Osoby chętne do zgłoszenia grup dzieci i młodzieży do uczestnictwa w zajęciach z edukacji leśnej prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz wypełnienie oświadczenia.

Osobą prowadzącą edukację leśną w nadlesnictwie jest Pani Katarzyna Marciszonek nr tel. 85 6565120.