Las Rysia eRysia

Leśny Wortal Edukacyjny

Obiekty edukacyjne

Na terenie naszego nadleśnictwa znajdują się trzy ścieżki przyrodniczo-edukacyjne, utworzone przede wszystkim z myślą o dzieciach i młodzieży a także starszych grupach wiekowych.

Oferta edukacyjna

Nadleśnictwo prowadzi działalność edukacyjną poprzez organizowanie lekcji, pogadanek oraz zajęć terenowych mających na celu przedstawienie piękna otaczającej nas przyrody, znaczenia lasów w życiu i działalności gospodarczej człowieka, zagrożenia i ochronę lasów, funkcjonowania ekosystemów leśnych oraz zadań leśników i leśnictwa w kształtowaniu i zachowaniu otaczającej nas przyrody.