Oferta edukacyjna

Nadleśnictwo prowadzi działalność edukacyjną poprzez organizowanie lekcji, pogadanek oraz zajęć terenowych mających na celu przedstawienie piękna otaczającej nas przyrody, znaczenia lasów w życiu i działalności gospodarczej człowieka, zagrożenia i ochronę lasów, funkcjonowania ekosystemów leśnych oraz zadań leśników i leśnictwa w kształtowaniu i zachowaniu otaczającej nas przyrody.

On-line o lesie

Wyprawy do lasu i spotkania z leśnikami to stały element edukacji przyrodniczej. Dopóki jednak trwa reżim sanitarny związany z COVID – 19 zmuszeni jesteśmy do korzystania z „wirtualnych” form współpracy.