Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Na terenie naszego nadleśnictwa znajdują się trzy ścieżki przyrodniczo-edukacyjne, utworzone przede wszystkim z myślą o dzieciach i młodzieży, a także starszych grupach wiekowych.

  • Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna na Szkółce Gospodarczej w Leśnictwie Wilanowo.

Ścieżka edukacyjna znajduje się na terenie Szkółki Gospodarczej Wilanowo niedaleko miejscowości Adamowo przy drodze nr 640. Teren szkółki jest miejscem licznych wycieczek i spotkań edukacyjnych głównie dzieci i młodzieży szkolnej. Znajduje się tu także izba edukacyjna z wyposażeniem multimedialnym, wiata oraz miejsce ogniskowe. Zwiedzający mogą tu poszerzyć swoją wiedzę na temat lasu oraz gospodarki leśnej.

  • Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w Rezerwacie "Grąd Radziwiłłowski"

Ścieżka edukacyjna przy Rezerwacie Przyrody „Grąd Radziwiłłowski” – została utworzona wzdłuż ścieżki prowadzącej do rezerwatu. Zwiedzający mogą zapoznać się,  m.in. z zasadami obowiązującymi na terenie rezerwatu, florą i fauną rezerwatu, różnicami między rezerwatem a drzewostanem gospodarczym oraz innymi zagadnieniami związanymi z ochroną przyrody. Przy ścieżce wyznaczono miejsce postojowe, a na ścieżce ustawiono ławki i ławostowły, które umożliwiają odpoczynek na łonie natury. Ścieżkę najlepiej odwiedzić wczesna wiosną, kiedy rezerwat prezentuje się najpiękniej - dno lasu wyściela  „dywan” zawilców.

  • Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w uroczysku "Borek"

Miejsce, w którym ją utworzono wybrano nie tylko ze względów przyrodniczych, ale również historycznych oraz kulturowych. Na terenie Uroczyska Borek znajduje się kapliczka z II połowy XIX w. wystawiona przez hrabinę Marię Potocką, która od wielu lat jest odwiedzana przez wiernych wielu wyznań.  Jest to miejsce, w którym przyroda styka się z historią. Umożliwia poznanie nie tylko przyrodniczych aspektów okolicznych lasów, ale również zapoznanie się z bogatą tradycją i kulturą regionu. Odwiedzający znajdą tu również wskazówki, gdzie na terenie nadleśnictwa występują obiekty przyrodnicze i historyczne, które warto zobaczyć podczas samodzielnych wycieczek.

W celu zorganizowania grupowych zajęć edukacyjnych na terenie ścieżek edukacyjnych prosimy o wcześniejszy kontakt z nadleśnictwem.

Regulamin korzystania ze ścieżek edukacyjnych oraz pozostałych obiektów edukacyjno-turystycznych znajdujących się na terenie nadleśnictwa dostępny jest na stronie: https://nurzec.bialystok.lasy.gov.pl/zasady-korzystania-z-obiektow-edukacyjno-turystycznych

 

Serdecznie zapraszamy!

Nadleśnictwo Nurzec