Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Na terenie naszego nadleśnictwa znajdują się trzy ścieżki przyrodniczo-edukacyjne, utworzone przede wszystkim z myślą o dzieciach i młodzieży a także starszych grupach wiekowych.

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna na Szkółce Gospodarczej w Leśnictwie Wilanowo.

Ścieżka ta jest najdłuższą ścieżką przyrodniczo-edukacyjną w nadleśnictwie. Na ścieżce można zdobyć bogatą wiedzę o lesie, poznać wiele gatunków drzew, dowiedzieć się o ekosystemach i zachodzących w nich procesach. Ścieżka oprócz wielu tablic edukacyjnych wyposażona jest w wiatę edukacyjną, salę do prowadzenia zajęć,  miejsce ogniskowe oraz muzeum narzędzi używanych dawniej w leśnictwie.

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w Rezerwacie "Grąd Radziwiłłowski".

Położona bezpośrednio przy rezerwacie "Grąd Radziwiłłowski" ścieżka stanowi cenny obiekt edukacyjny gdzie można się dowiedzieć między innymi o idei ochrony przyrody, historii dawnej Puszczy Mielnickiej, funkcjonujących kiedyś kolejkach leśnych. Budowa ścieżki została sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w uroczysku "Borek"

Położona w sąsiedztwie kapliczki leśnej w uroczysku "Borek" ścieżka jest cennym obiektem ukazującym las jako piękne miejsce lokalizacji obiektów sakralnych na terenie naszego nadleśnictwa.