Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat przyrody Góra Uszeście

Rezerwat przyrody Góra Uszeście położony nieopodal wsi Mielnik jest cennym obiektem przyrodniczym chroni rzadką roślinność kserotermiczną.

Rezerwat „Góra Uszeście” został utworzony 11 kwietnia 1985r. Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego (M.P Nr 7, poz. 60) na powierzchni 12,06ha. Aktualnie rezerwat funkcjonuje na podstawie Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23 lipca 2019r. w sprawie rezerwatu przyrody „Góra Uszeście” (Dz.U. Województwa Podlaskiego z 2019r., poz. 3834) i obejmuje pow. 11,98 ha.

Rezerwat obejmuje dwa pagórki morenowe o stromych zboczach, tzw. Duże i Małe Uszeście znajdujące się na północnym obrzeżu wsi Mielnik. Są to najwyższe wyniesienia na terenie Wysoczyzny Drohickiej. Duże Uszeście osiąga 204 m n.p.m., Małe Uszeście – 174 m. Wyniesienia te leżą w ciągu moren czołowych stadiału Warty, zwanego też stadiałem Mazowiecko-Podlaskim zlodowacenia środkowo-polskiego.

Specyficzne warunki Góry Uszeście, podobnie jak i okolice Mielnika, spowodowały nagromadzenie w tym regionie wielu gatunków ciepłolubnych tworzących tzw. murawy kserotermiczne . W niższych partiach stoku występują zniekształcone bory mieszane typu Pino-Quercetum z dominacją sosny. Na terenie rezerwatu występują rośliny chronione:  goryczka krzyżowa, ostrołódka kosmata, sasanka łąkowa, wążymord stepowy.

Dla rezerwatu ustanowiono zadania ochronne na okres 5 lat, powołane Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku nr 37/2020 z dnia 2 października 2020r.