Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Na terenie Nadleśnictwa Nurzec w obrębie Nurzec znajdują się cztery rezerwaty przyrody:

 

- rezerwat częściowy „Grąd Radziwiłłowski" o powierzchni 24,16 ha,

 

- rezerwat częściowy „Góra Uszeście" o powierzchni 11,99 ha

 

- rezerwat częściowy „Sokóle" o powierzchni 44,33 ha,

 

- rezerwat częściowy „Witanowszczyzna" o powierzchni 81,68 ha