Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody – zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2021 r. na gruntach w zarządzie LP było 11 711 pomników przyrody, z czego 9 tys. stanowiły pojedyncze drzewa, a 1426 grupy drzew.

Na gruntach będących w zarządzie Nadleśnictwa Nurzec znajduje się 6 pomnikw przyrody, wszystkie to pojedyncze drzewa, dęby szypułkowe. W zasięgu administracyjnym nadleśnictwa, na gruntach innych własności znajdują się jeszcze kolejne 34 pomniki przyrody.