Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

W granicach administracyjnych Nadleśnictwa Nurzec występuje 48 zewidencjonowanych pomników przyrody. W śród nich jest 38 pojedynczych drzew, 3 grupy drzew, 2 krzewy i 5 głazów narzutowych. Na gruntach nadleśnictwa znajduje się 7 pomników przyrody.