Wydawca treści Wydawca treści

Program „Zanocuj w lesie” w Nadleśnictwie Nurzec

Program „Zanocuj w lesie” w Nadleśnictwie Nurzec

 

Nadleśnictwo Nurzec w ramach Programu pn. „Zanocuj w lesie” wyznaczyło dwa specjalne obszary leśne o łącznej powierzchni ponad 1500 hektarów, które są przeznaczone dla miłośników bushcraftu i surwiwalu, ale także dla miłośników przyrody, którzy chcą przenocować w lesie "na dziko" bez specjalnej infrastruktury.

1. Obszar w Leśnictwach Wilanowo, Koterka i Mętna

2. Obszar w Leśnictwach Radziwiłłówka, Adamowo i Werpol

Lokalizacja widoczna jest również na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

oraz z poziomu aplikacji Mbdl [link] (android) lub [link] iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

 

UWAGA: Oba obszary znajdują się w strefie nadgranicznej !

 

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 • regulaminem korzystania z obszaru [patrz załącznik na dole strony]
 • lokalizacją miejsc wyznaczonych do rozpalenia ogniska [patrz mapy powyżej i opisowo w załączonym regulaminie]. Miejsca ogniskowe nie są zaopatrywane w drewno, należy przynieść je ze sobą. Jak i gdzie kupić drewno na terenie nadleśnictwa sprawdzisz tutaj [link].
  UWAGA: Na terenie wyznaczonych obszarów nie dopuszcza się możliwości używania kuchenek gazowych.
 • mapą okresowego zakazu wstępu do lasu na stronie: https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/. Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
 • zasadami bezpiecznego korzystania z lasu [link]
 • z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze:
 • W lipcu 2024r. na wyznaczonych obszarach „Zanocuj w lesie” będą prowadzone prace z zakresu gospodarki leśnej:
 • Obszar w Leśnictwach Wilanowo, Koterka i Mętna – Leśnictwo Wilanowo, Koterka - brak planowanych prac.  Leśnictwo Mętna - prace pozyskaniowe w oddziale 256-k.
 • Obszar w Leśnictwach Radziwiłłówka, Adamowo i WerpolLeśnictwo Werpol, Adamowo - brak planowanych prac. Leśnictwo Radziwiłłówka - prace pozyskaniowe w oddziale 46-c, 89-a, 47.

Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu. Zakaz wstępu w terenie oznaczono także żółtymi tablicami ostrzegawczymi na drogach i szlakach w rejonie prowadzonych prac.

 • w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar, na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 
 • Obszar w Leśnictwach Wilanowo, Koterka i Mętna położony jest na terenie Gminy Mielnik i obwodu łowieckiego nr 315 dzierżawionego przez Koło Łowieckie „Dzik” Czeremcha oraz obwodu nr 320 dzierżawionego przez Koło Łowieckie „Ryś” Białystok. Celem uzyskania informacji o polowaniach zbiorowych prosimy kontaktować się z Urzędem Gminy Mielnik [kontakt]
 • Obszar w Leśnictwach Radziwiłłówka, Adamowo i Werpol położony jest na terenie Gminy Nurzec-Stacja i Mielnik oraz obwodu łowieckiego nr 308 dzierżawionego przez Wojskowe Koło Łowieckie „Jeleń” Nurzec. Celem uzyskania informacji o polowaniach zbiorowych prosimy kontaktować się Urzędem Gminy Mielnik [kontakt] i Urzędem Gminy Nurzec-Stacja [kontakt]
 • jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza [patrz załącznik na dole strony] oraz przesłanie go na adres nurzec@bialystok.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.
 • informacjami na temat zasad obowiązujących w strefie nadgranicznej na stronie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku [link]

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie:

Marek Demianowicz – tel. 664 093 317 (od poniedziałku do piątku, w godz.
7:30 – 15:30).

UWAGA: W przypadku nieobecności koordynatora prosimy o kontakt bezpośrednio
z nadleśnictwem pod nr tel. 85 65 65 110 (od poniedziałku do piątku, w godz.
7:30 – 15:30).

Nadleśnictwo Nurzec przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Z leśnym pozdrowieniem

Darz Bór!

 

Jan Szatyłowicz

Nadleśniczy Nadleśnictwa Nurzec