Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Nurzec
Nadleśnictwo Nurzec
85 65 65 110
85 65 65 129

Akacjowa 3

17-330 Nurzec Stacja


Pokaż Mapy leśnictwa na większej mapie

Nadleśniczy
Artur Gacki
85 65 65 111
Zastępca Nadleśniczego
Hubert Łukasiewicz
85 65 65 112
Główny Księgowy
Łucja Szawkało
85 65 65 116
Inżynier Nadzoru
Jerzy Szawkało, Marek Demianowicz
85 65 65 122

Kadry

Joanna Godlewska
Specjalista ds pracowniczych
Tel.: 85 65 65 117

Księgowość

Sylwia Jachimczuk
Księgowa
Tel.: 85 65 65 124
Emilia Kuniewicz-Wysocka
Kasjer-księgowa
Tel.: 85 65 65 124
Kamil Mikołaj Androsiuk
Starszy Księgowy
Tel.: 85 65 65 119

Dział Gospodarki Leśnej

Natalia Gontarz
Specjalista ds. gospodarki leśnej
Tel.: 856565127
Dawid Leończuk
Referent ds lasów niepaństwowych i obrotu drewnem
Tel.: 85 65 65 125
Anna Romaniuk
Starszy specjalista ds obrotu drewnem
Tel.: 85 65 65 113
Katarzyna Marciszonek
Starszy specjalista SL ds ochrony lasu, ochrony przyrody, gospoodarki łowieckiej, zagospodarowania turystycznego i edukacji leśnej
Tel.: 85 65 65 120
Jarosław Kutyna
Starszy specjalista SL ds LMN, urządzania lasu i stanu posiadania, administrator systemu SILP
Tel.: 85 65 65 114
Łukasz Kasperuk
Specjalista ds pozyskania drewna, ochrony p-poż, selekcji i nasiennictwa
Tel.: 85 65 65 120

Straż Leśna

Stanisław Jachimczuk
Komendant
Tel.: 85 65 65 118
Tomasz Biszczuk
Strażnik Leśny
Tel.: 85 65 65 118

Stanowisko ds administarcji, kancelarii i bhp

Artur Tichoniuk
Sekretarz
Tel.: 85 65 65 115
Arkadiusz Jezierski
Specjalista ds transportu i BHP
Tel.: 85 65 65 121
Kamil Miler
Specjalista ds budownictwa
Tel.: 85 65 65 121
Kamil Grzyb
Referent ds administracyjnych
Tel.: 85 65 65 126
Aldona Safaryn
Referent ds administracyjnych i zamówień publicznych
Tel.: 85 65 65 123
Emilia Puczyłowska
Specjalista ds obrotu magazynowego
Tel.: 85 65 65 110