Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Nurzec
Nadleśnictwo Nurzec
85 65 65 110
85 65 65 129

Akacjowa 3

17-330 Nurzec Stacja

 

 

Punkt Alarmowo - Dyspozycyjny (PAD) przyjmujacy zgłoszenia
o pożarach czynny jest w okresie od 15 marca do 15 października.
Kontakt : 85 65 65 128


Pokaż Mapy leśnictwa na większej mapie

Nadleśniczy
Jan Szatyłowicz
85 65 65 110
Zastępca Nadleśniczego
Jarosław Kutyna
85 65 65 112
Główny Księgowy
Łucja Szawkało
85 65 65 116
Inżynier Nadzoru
Jerzy Szawkało, Marek Demianowicz
85 65 65 122

Kadry

Joanna Godlewska
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 85 65 65 117

Księgowość

Sylwia Jachimczuk
Księgowa
Tel.: 85 65 65 124
Emilia Kuniewicz-Wysocka
Kasjer-księgowa
Tel.: 85 65 65 124
Kamil Mikołaj Androsiuk
Starszy Księgowy
Tel.: 85 65 65 119
Agnieszka Bergałowska
Referent ds. księgowości
Tel.: 85 65 65 119

Dział Gospodarki Leśnej

Natalia Gontarz
Specjalista SL ds. hodowli lasu, szkółkarstwa, selekcji i nasiennictwa
Tel.: 856565127
Dawid Leończuk
Referent ds. technicznych, lasów niepaństwowych i obrotu drewnem
Tel.: 85 65 65 125
Katarzyna Pawluczuk
Referent ds. technicznych, zagospodarowania turystycznego i edukacji leśnej, zastępca administratora systemu SILP
Tel.: 85 65 65 126
Anna Romaniuk
Starszy specjalista ds. obrotu drewnem
Tel.: 85 65 65 113
Katarzyna Marciszonek
Starszy specjalista SL ds. ochrony lasu, ochrony przyrody, gospoodarki łowieckiej
Tel.: 85 65 65 120
Łukasz Kasperuk
Specjalista SL ds. pozyskania drewna, ochrony p-poż
Tel.: 85 65 65 120
Hubert Łukasiewicz
Starszy specjalista SL
Tel.: 85 65 65 114

Straż Leśna

Tomasz Biszczuk
Strażnik Leśny
Tel.: 85 65 65 118

Stanowisko ds. administarcji, kancelarii i bhp

Artur Tichoniuk
Sekretarz
Tel.: 85 65 65 115
Arkadiusz Jezierski
Specjalista ds. transportu i BHP
Tel.: 85 65 65 121
Kamil Miler
Specjalista ds. budownictwa
Tel.: 85 65 65 121
Kamil Grzyb
Referent ds. administracyjnych
Tel.: 85 65 65 126
Aldona Safaryn
Referent ds. administracyjnych i zamówień publicznych
Tel.: 85 65 65 123
Emilia Puczyłowska
Specjalista ds. obrotu magazynowego
Tel.: 85 65 65 110
Aleksandra Szum
Referent ds. administracyjnych
Tel.: 85 65 65 110