Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwat przyrody Witanowszczyzna

Rezerwat przyrody Witanowszczyzna to obiekt tętniący życiem. Rzadko występująca tutaj roślinność zielna, wiele gatunków ptaków i ssaków oraz piękno lasu to jedne z wielu czynników do stworzenia rezerwatu i ochrony tego miejsca.

Rezerwat przyrody fitocenotyczny „Witanowszczyzna" utworzony został 10.12.2007 roku Rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego Nr 18/07 (Dz.U. Nr 279, poz. 3201) celem zachowania w stanie naturalnym ekosystemów leśnych lasów łęgowych i grądów, a w szczególności zachowania stanowisk rzadko występujących na niżu gatunków tj. parzydła leśnego (Aruncus silvestris), cebulicy dwulistnej (Scilla bifolia) oraz bodziszka żałobnego (Geranium phaeum). Zajmuje powierzchnię 80,80 ha. Położony jest w północno-wschodniej części obrębu Nurzec, w leśnictwie Wilanowo.

 

Pomnik Przyrody przy rezerwacie Witanowszczyzna

"Wejscie" do rezerwatu Witanowszczyzna