Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwat przyrody Sokóle

Rezerwat przyrody Sokóle charakteryzuje się ogromnym bogactwem natury. Wiekowe dęby, mozaika roślinności drzewiastej i zielnej oraz pełen wachlarz gatunków owadów i innych zwierząt to wizytówka tego miejsca.

Rezerwat przyrody „Sokóle" utworzony został 25.06.1990 roku Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (M.P. Nr 31, poz. 248) celem zachowania naturalnych zbiorowisk leśnych o typowych dla Wysoczyzny Drohickiej drzewostanach mieszanych, stanowiących ostatnie fragmenty dawnej Puszczy Mielnickiej. Zajmuje powierzchnię 44,33 ha. Położony jest w północno-zachodniej części obrębu Nurzec, na zachód od wsi Borysowszczyzna.

 

 Rezerwat Sokóle wiosną

 

Rezerwat obejmuje fragment zachowanego starodrzewu dębowego w wieku 130-140 lat z niewielką pojedynczą domieszką brzozy brodawkowatej oraz sosny, sporadycznie lipy drobnolistnej. W dolnej warstwie drzewostanu dominuje grab. Na terenie rezerwatu rośnie jeden z najstarszych na tym terenie pomników przyrody - dąb szypułkowy - powszechnie nazywany tu „ojcem dębów", mający około 350 lat.

Ojciec dębów w rezerwacie Sokóle