Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwat przyrody Grąd Radziwiłłowski

Rezerwat przyrody Grąd Radziwiłłowski jest miejscem o szczególnych walorach przyrodniczych. Jako fragment dawnej Puszczy Mielnickiej swoimi cechami i pięknem niewiele odbiega od lasów Puszczy Białowieskiej.

Rezerwat fitosocjologiczny „Grąd Radziwiłłowski" utworzony został 25.06.1990 roku Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (M.P. Nr 31, poz. 248) celem ochrony naturalnego fragmentu dawnej Puszczy Mielnickiej, dobrze wykształconego grądu typowego oraz szeregu gatunków chronionych. Zajmuje powierzchnię 24,16 ha. Położony jest w zachodniej części obrębu Nurzec, około 3 km na północny-wschód od wsi Radziwiłłówna w gminie Mielnik

Rezerwat Grąd Radziwiłłowski wiosną

 

Jest to wielogatunkowy las liściasty ze zwartym drzewostanem złożonym w górnej warstwie z dębu szypułkowego w wieku 140-170 lat z niewielką jednostkową domieszką brzozy brodawkowatej, rzadziej osiki, lipy drobnolistnej i sosny. Niższą warstwę drzewostanu tworzy grab z niewielką domieszką klonu i lipy drobnolistnej. We wschodniej części rezerwatu udział sosny jest większy

Rezerwat Grąd Radziwiłłowski zimą