Lista aktualności Lista aktualności

Planowane lotnicze zabiegi ratownicze -aktualizacja

Zawiadomienie o ratowniczym zabiegu zwalczania dorosłych postaci chrabąszcza majowego i kasztanowca

ZAWIADOMIENIE

W związku ze stwierdzonym zagrożeniem trwałości lasów Nadleśnictwa Nurzec oraz przyległych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, spowodowanym masowym występowaniem chrabąszcza majowego i kasztanowca nadleśnictwo informuje, że w okresie od 10 maja do 31 maja 2023r. na terenach leśnych Leśnictwa Radziwiłłówka, Koterka, Mętna, Sutno, Mielnik i Żurobice oraz w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa zostanie wykonany ratowniczy zabieg zwalczania dorosłych postaci chrabąszcza majowego
i kasztanowca.

Zabieg będzie wykonany aparaturą lotniczą na łącznym areale 3300,70 ha przy użyciu środka ochrony roślin dopuszczonego do stosowania (MOSPILAN 20 SP), zawartego w wykazie środków ochrony roślin zarejestrowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w zalecanym stężeniu i dawce oraz zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin.

  • Okres karencji dla runa leśnego – 14 dni,
  • Okres prewencji dla pszczół – 0 dni,
  • Okres prewencji dla ludzi i zwierząt – 0 dni.

Kontrolę i monitoring zagrożenia od owadów prowadzą służby terenowe Nadleśnictwa Nurzec, Zespół Ochrony Lasu w Olsztynie i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku.

Zaleca się, aby pszczelarze posiadający pasieki w promieniu 3 km od miejsca zabiegu, zamknęli pszczoły w dniach zabiegu w godzinach porannych (orientacyjnie od wschodu słońca do godz. ok. 8.00) i wieczornych (od godz. 18.00 do zachodu słońca) w zależności od warunków atmosferycznych, tj. wilgotności powietrza nie mniejszej niż 60% oraz prędkości wiatru do 4m/s, w których wykonywane będą opryski lasu zgodnie z ww. Rozporządzeniem MRiRW (Dz. U. 2014, poz. 516).

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają:
– Nadleśniczy Nadleśnictwa Nurzec Artur Gacki – tel. 606 418 312
– Inżynier Nadzoru: Marek Demianowicz – tel. 664 093 317
– Starszy Specjalista Służby Leśnej – Katarzyna Marciszonek – tel. 85 65 65 120