Lista aktualności Lista aktualności

Leśnicy szacują szkody w lasach po wichurze

W minioną niedzielę (16.07.2023r.) w okolicach miejscowości Wilanowo, Klukowicze
i Stołbce przeszła silna wichura, która wyrządziła szkody w gospodarstwach domowych oraz w okolicznych lasach, zarówno prywatnych jak i położonych na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo. Na obecną chwilę szacuje się, że szkody wyrządzone w drzewostanach nadleśnictwa mogą sięgać ok. 4000m3. Największe szkody zanotowano w Leśnictwie Wilanowo – ok. 2600m3. Prace nad dokładną inwentaryzacją szkód nadal trwają. Z uwagi na brak możliwości wejścia na niektóre powierzchnie ze względów bezpieczeństwa, nadleśnictwo planuje wykorzystać drona, który pozwoli ocenić rozmiar szkód w drzewostanach z powietrza. Na dzień dzisiejszy nie oszacowano szkód w lasach prywatnych, które również mogą być bardzo poważne.

W związku z tym, że prace nad dokładnym oszacowaniem szkód nadal trwają oraz w trosce o bezpieczeństwo ludzi korzystających z lasu, zalecamy rozwagę
i niewchodzenie na tereny leśne, w którym widoczne są połamane lub wywrócone drzewa.

Silny, porywisty wiatr jest jednym z głównych czynników abiotycznych zagrażającym lasom. Może spowodować mechaniczne uszkodzenia pojedynczych drzew, a niekiedy uszkodzić całe drzewostany. W zależności od nasilenia wiatru, możemy zaobserwować różne rodzaje uszkodzeń, tzw. wiatrołomy (złamane wierzchołki, pnie lub gałęzie) lub wywroty, wiatrowały (wywrócone całe drzewa). Drzewa, które nie poddają się sile wiatru często zostają uszkodzone w inny sposób, tj.– wiatr może powodować utratę liści, nadrywanie systemów korzeniowych, wewnętrzne spękania i zranienia pnia. Tak osłabiony las traci swoją naturalną odporność na ataki patogenicznych grzybów i szkodników owadzich.

 

Aby zapobiec szkodom od silnego wiatru leśnicy, prowadzą wiele działań w ramach zrównoważonej gospodarki leśnej. Szkód nie da się niestety całkowicie uniknąć, ale przez kształtowanie odpornych, dobrze zagospodarowanych przestrzennie drzewostanów, można je znacznie ograniczyć.