Lista aktualności Lista aktualności

HOŁD LEŚNIKOM

Ks. Łukasz Krzanowski MS - Syberyjskie Anioły

Odeszli zabrani przemocą, z uścisków domowych pieleszy.
We łzach powiezieni gdzieś nocą, może ich podróż ucieszy.

Stłoczeni w ciemnościach wagonów, jak sople zawisłe w powietrzu,
W tą otchłań nieludzkom rzuceni, przez tych bez serc i sumieni.

I w tajgach, w pustkowiu, wśród mrozu, ciosali swoje przetrwanie,
By pamięć ponieść o sobie i o tych co nie przetrwali.

Wierszami, pieśniami sławieni, w historiach krwią nasiąkniętych,
Stoją teraz jak drzewa, wspięte wysoko do nieba.

Spocznijcie już teraz w pokoju, w niebiosach pośród aniołów,
A Pan Bóg wam rany uleczy, i za cierpienia pocieszy.

I Alleluia śpiewajcie, pieśń zwycięzców i świętych,
I w szatach białych zatańczcie, radośnie jak małe dzieci.

I Alleluia śpiewajcie, pieśń zwycięzców i świętych,
I w szatach białych zatańczcie, radośnie jak małe dzieci.

               

W br. roku przypada 83. rocznica Pierwszej Masowej Zsyłki Polaków na Sybir,  jednego z tragicznych zdarzeń w historii Polski, oznaczającego katorgę, niewolę i śmierć obywateli narodu polskiego. 

Od 10 lutego 1940r. do czerwca 1941r. władze Związku Sowieckiego zorganizowały cztery wywózki obywateli polskich na Wschód. Wielu z nich nie dotarło do końca wędrówki umierając w drodze w męczarniach. Na tych, którym udało się dotrzeć, czekała praca w ciężkich warunkach, głód, choroby. Była to jedna z wielu przemyślanych i dobrze zaplanowanych zbrodni  przeprowadzanych przez ZSRS na narodzie polskim. Władze Związku Sowieckiego traktowały deportację ludności polskiej jako element walki politycznej oraz możliwość uzyskania bezpłatnej siły roboczej.

Najczarniejszą datą polskiego leśnictwa jest 10 luty 1940r. kiedy nastąpiła pierwsza a zarazem największa masowa deportacja leśników m.in. z terenu Nadleśnictw Nurzec i Mielnik.

Dziś 10 lutego 2023r. w miejscowości Mętna przy obelisku upamiętniającym Leśników i Ich Rodziny, którzy w 1940r. zostali deportowani na Syberię odbyła się uroczystość złożenia kwiatów i zapalenia zniczy przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Nurzec  Artura Gackiego wraz z pracownikami oraz mieszkańców sołectwa Mętna - Adamowo .

Dziękujemy wszystkim obecnym.

Darz Bór!