Wydarzenia Wydarzenia

Akcja liczenia dzików w Nadleśnictwie Nurzec!

W dniu 21.10.2016 w Nadleśnictwie Nurzec zostanie przeprowadzona akcja liczenia dzików, mająca na celu aktualne oszacowanie wielkości populacji tego gatunku i jego zagęszczenie na danym terenie.

Uwzględniając to, że w najbliższym czasie będą sporządzane wieloletnie łowieckie plany hodowlane, informacja o faktycznej liczebności dzika ma istotne znaczenie, szczególnie w kontekście walki z zagrożeniem rozprzestrzenienia się wirusa afrykańskiego pomoru świń i szkód łowieckich.

Zgodnie z decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, zawierającą m.in. metodykę planowanej inwentaryzacji, akcja liczenia dzików będzie odbywać się metodą pędzeń, na losowo wybranych powierzchniach próbnych, obejmujących 10% powierzchni nadleśnictwa, we wszystkich nadleśnictwach w ramach jednej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w tym samym okresie, a wyniki inwentaryzacji mają być przedłożone Dyrektorowi Generalnemu LP do 6 listopada 2016 r.

Jako termin przeprowadzenia inwentaryzacji dzików na terenie RDLP w Białymstoku przyjęto 20 – 23 października b.r.

W RDLP w Białymstoku akcja liczenia dzików będzie  prowadzona w 31 nadleśnictwach - 22 położonych na terenie województwa podlaskiego oraz 9 województwa warmińsko-mazurskiego.

W pracę przy inwentaryzacji zwierzyny w Nadleśnictwie Nurzec będzie zaangażowanych około 130 osób.

Inwentaryzacja dzików będzie prowadzona metodą pędzeń próbnych w tzw. „miotach", o powierzchni około 100 ha każdy. W ciągu jednego dnia w zależności od warunków terenowych danego nadleśnictwa wykonuje się do kilkunastu miotów.