Web Content Display Web Content Display

Headquarters Nadleśnictwo Nurzec
Nadleśnictwo Nurzec
85 65 65 110
85 65 65 129

Akacjowa 3

17-330 Nurzec Stacja


Pokaż Mapy leśnictwa na większej mapie

Nadleśniczy
Artur Gacki
85 65 65 111
Zastępca Nadleśniczego
Hubert Łukasiewicz
85 65 65 112
Główny Księgowy
Anna Koptewicz
85 65 65 116
Inżynier Nadzoru
Jerzy Szawkało, Marek Demianowicz
85 65 65 122

Kadry

Irena Wakuluk
Starszy specjalista ds pracowniczych
Phone number: 85 65 65 117

Księgowość

Lucja Szawkało
Referent ds księgowości
Phone number: 85 65 65 119
Mirosława Sadowska
Kasjer-księgowa
Phone number: 85 65 65 124
Kamil Mikołaj Androsiuk
Księgowy
Phone number: 85 65 65 119

Dział Gospodarki Leśnej

Kamil Wojciuk
Specjalista SL ds hodowli lasu, szkółkarstwa, FSC, PEFC
Phone number: 85 65 65 114
Emilia Kuniewicz-Wysocka
Referent ds lasów niepaństwowych i obrotu drewnem
Phone number: 85 65 65 125
Anna Romaniuk
Specjalista ds obrotu drewnem
Phone number: 85 65 65 113
Tomasz Szawkało
Referent ds ochrony lasu, ochrony przyrody, gospoodarki łowieckiej, zagospodarowania turystycznego i edukacji leśnej
Phone number: 85 65 65 120
Jarosław Kutyna
Specjalista SL ds LMN, urządzania lasu i stanu posiadania, administrator systemu SILP
Phone number: 85 65 65 114
Łukasz Kasperuk
Starszy referent ds pozyskania drewna, ochrony p-poż, selekcji i nasiennictwa
Phone number: 85 65 65 120

Straż Leśna

Stanisław Jachimczuk
Komendant
Phone number: 85 65 65 118
Tomasz Biszczuk
Strażnik Leśny
Phone number: 85 65 65 118

Stanowisko ds administarcji, kancelarii i bhp

Artur Tichoniuk
Sekretarz
Phone number: 85 65 65 115
Arkadiusz Jezierski
Specjalista ds transportu i BHP
Phone number: 85 65 65 121
Kamil Miler
Referent ds budownictwa
Phone number: 85 65 65 121
Kamil Grzyb
Referent ds administracyjnych
Phone number: 85 65 65 121
Joanna Godlewska
Starszy referent ds administracyjnych i zamówień publicznych
Phone number: 85 65 65 110
Helena Andruszkiewicz
Specjalista ds obrotu magazynowego
Phone number: 85 65 65 110