Lista aktualności Lista aktualności

Rozpoczął się okres palności

Z zagrożeniem pożarowym mamy do czynienia wówczas, gdy zachodzą takie warunki, przy których możliwe jest powstanie niekontrolowanego procesu spalania, wymagającego zorganizowanej akcji do jego likwidacji.

Główną przyczyną powstania pożarów w lesie jest nieostrożne obchodzenie się z ogniem, podpalenia oraz przerzuty z gruntów nieleśnych. Niebezpieczeństwo powstawania pożarów związane jest również ze zwiększoną penetracją lasów przez turystów i miejscową ludność podczas zbioru jagód i grzybów w okresie lata i jesieni. Wówczas najbardziej narażone na pożary są drzewostany położone w sąsiedztwie uczęszczanych dróg. Także duży ruch kołowy na drogach krajowych zwiększa zagrożenie pożarowe. 

Na podstawie wilgotności ściółki sosnowej, wilgotności powietrza oraz ilości opadów leśnicy określają stopień zagrożenia pożarowego

Największe znaczenie w ocenie zagrożenia pożarowego mają:
  • opady,
  • prędkość wiatru,
  • natężenie promieniowania słonecznego,
  • temperatura powietrza,
  • wilgotność powietrza.
Na podstawie wilgotności ściółki sosnowej, wilgotności powietrza oraz ilości opadów leśnicy określają stopień zagrożenia pożarowego.
 
Wyróżniamy następujące stopnie zagrożenia pożarowego w lasach:
  • 0 brak zagrożenia,
  • I zagrożenie małe,
  • II zagrożenie duże,
  • III zagrożenie katastrofalne.
Nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu, jeżeli istnieje duże zagrożenie pożarowe (po wystąpieniu 5 dniowego okresu, w którym wilgotność ściółki mierzona o godz. 9:00 była niższa od 10%).
 
Mapa zagrożenia pożarowego lasu dla RDLP Białystok
 
Mapa zagrożenia pożarowego lasu ustalanego zgodnie z metodą IBL
 
Telefon PAD w Nadleśnictwie:
085 656 51 20