Lista aktualności Lista aktualności

Współpraca z Aresztem Śledczym w Hajnówce

W dniu 15 września Lasy Państwowe i Służba Więzienna zawarły porozumienie. Dokument podpisali szefowie Służby Więziennej (Jacek Kitliński) i Lasów Państwowych (Józef Kubica) w obecności swoich bezpośrednich zwierzchników: Michała Wosia - sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i Edwarda Siarki - sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Porozumienie koncentruje się na umożliwianiu zatrudnienia osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych przy pracach w leśnych.

W ślad za tym w dniu 26.10.2021r. Nadleśniczy Nadleśnictwa Nurzec - Artur Gacki oraz Dyrektor Aresztu Śledczego w Hajnówce - ppłk mgr Roman Paszko, podpisali porozumienie w sprawie wzajemnej współpracy w zakresie zatrudniania osób osadzonych. Współpraca będzie dotyczyć zatrudnienia skazanych przy prostych i bezpiecznych pracach  związanych z gospodarką leśną, a także działań na rzecz środowiska oraz resocjalizacji skazanych. Współpraca z leśnikami będzie miała także wymiar edukacyjny. Skazani zyskają nowe kompetencje i wiedzę na temat lasów i przyrody.

Planujemy już prace dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Hajnówce. Mamy nadzieję, że porozumienie będzie trwało długo i przyniesie wiele dobrego dla ludzi i lasu.