Lista aktualności Lista aktualności

Uwaga! okresowy zakaz wstępu do lasu

ZAKAZ WSTĘPU DO LASU – RATOWNICZY ZABIEG AGROLOTNICZY
W GMINIE MIELNIK

W związku z wykonywaniem oprysku chemicznego techniką agrolotniczą w ramach akcji ograniczania populacji chrabąszczowatych, Nadleśniczy Nadleśnictwa Nurzec wprowadza zakaz wstępu do lasu na terenie leśnictw Radziwiłłówka, Koterka, Mętna, Sutno i Mielnik. Powierzchnia objęta zabiegami wynosi 2487,3 ha, z czego 216,48 ha stanowią grunty niestanowiące własności Skarbu Państwa.

Zakaz wstępu do lasu obowiązuje od 15 maja do 31 maja 2023 roku.

Zabieg będzie wykonany aparaturą lotniczą przy użyciu środka ochrony roślin dopuszczonego do stosowania (MOSPILAN 20 SP), zawartego w wykazie środków ochrony roślin zarejestrowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w zalecanym stężeniu i dawce oraz zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin.

  • Okres karencji dla runa leśnego – 14 dni,
  • Okres prewencji dla pszczół – 0 dni,
  • Okres prewencji dla ludzi i zwierząt – 0 dni.

Kontrolę i monitoring zagrożenia od owadów prowadzą służby terenowe Nadleśnictwa Nurzec, Zespół Ochrony Lasu w Olsztynie i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku.

Zaleca się, aby pszczelarze posiadający pasieki w promieniu 3 km od miejsca zabiegu, zamknęli pszczoły w dniach zabiegu w godzinach porannych (orientacyjnie od wschodu słońca do godz. ok. 8.00) i wieczornych (od godz. 18.00 do zachodu słońca) w zależności od warunków atmosferycznych, tj. wilgotności powietrza nie mniejszej niż 60% oraz prędkości wiatru do 4m/s, w których wykonywane będą opryski lasu zgodnie z ww. Rozporządzeniem MRiRW (Dz. U. 2014, poz. 516).

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają:
– Nadleśniczy Nadleśnictwa Nurzec Artur Gacki – tel. 606 418 312
– Inżynier Nadzoru: Marek Demianowicz – tel. 664 093 317
– Starszy Specjalista Służby Leśnej – Katarzyna Marciszonek – tel. 85 65 65 120

W załączeniu publikujemy Decyzję Nadleśniczego Nr 5/2023 z dnia 12 maja 2023r. w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasu z powodu wykonywania ratowniczego zabiegu agrolotniczego na chrabąszcze w na terenie Leśnictwa Radziwiłłówka, Koterka, Mętna, Sutno, Mielnik.

Zakaz obowiazuje od 15.05.2023r. do 31.05.2023r.