Lista aktualności Lista aktualności

Uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości

3 listopada 2018r. leśnicy i myśliwi z nurzeckich lasów uczcili setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Organizatorami upamiętnienia  setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości byli leśnicy z Nadleśnictwa Nurzec oraz myśliwi z Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 156 „Jeleń” w Nurcu Stacji.

Uroczyste obchody odbyły się z udziałem duchowieństwa, przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, myśliwych z miejscowych kół łowieckich, leśników z Nadleśnictwa Nurzec i mieszkańców miejscowości Adamowo, Adamowo-Zastawa i Mętna.

Uroczystości w Nadleśnictwie Nurzec wpisują się w cykl ogólnopolskich obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości organizowanych przez leśników, samorządy oraz środowiska patriotyczne.

Głównym punktem uroczystości było odsłonięcie oraz poświęcenie krzyża i tablicy pamiątkowej ufundowanych przez leśników i myśliwych z nurzeckich lasów. Uroczystość poprzedziła wspólna modlitwa za Ojczyznę, pracujących i zmarłych Leśników i Myśliwych .

Zebrani goście mieli okazję dowiedzieć się o historii odzyskania przez Polskę niepodległości, udziale leśników i myśliwych w walkach narodowo-wyzwoleńczych, a także w jaki sposób leśnicy i myśliwi nurzeccy wnieśli wkład w odbudowę i rozwój Polski w okresie powojennym.

Uroczystego odsłonięcia pamiątkowego krzyża i kamienia w Leśnictwie Adamowo dokonali Jego Ekscelencja Biskup Drohiczyński Tadeusz Pikus, Jego Ekscelencja Warsonofiusz Prawosławny Biskup Siemiatycki, Marek Bobel – Wicestarosta Powiatu Siemiatyckiego i Zenon Angielczyk – Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku ds. Gospodarki Leśnej.

Krzyż i tablicę pamiątkową upamiętniającą setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości poświęcili Jego Ekscelencja Biskup Drohiczyński Tadeusz Pikus oraz Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Warsonofiusz Prawosławny Biskup Siemiatycki.

Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Łomżyńsko-Drohickie Bractwo Kurkowe przygotowało również honorową salwę armatnią.