Lista aktualności Lista aktualności

Spotkanie z mieszkańcami Wspólnoty Mieszkaniowej "Osiedle Leśne".

W dniu 25 sierpnia 2020r. nadleśnictwo zorganizowało spotkanie z mieszkańcami Wspólnoty Mieszkaniowej "Osiedle Leśne" w miejscowości Adamowo.

Celem spotkania było przeprowadzenie konsultacji z lokalną społecznością cięć rębnych planowanych w oddz. 223b Leśnictwa Koterka. Oddział ten stanowi sąsiedztwo osiedla bloków mieszkalnych w miejscowości Adamowo.

Nadleśnictwo w ramach Planu Urządzenia Lasu na lata 2019-2028 zamierza wykonać przebudowę drzewostanu sosnowego w wieku 85 lat w ramach rębni IIIB. Przebudowa będzie wykonana w trzech etapach, w bieżącym dziesięcioleciu zostaną wycięte i odnowione tzw. gniazda (powierzchnie w kształcie kolistym lub eliptycznym) na 1/3 powierzchni drzewostanu przewidzianego do przebudowy. W ciągu najbliższych 20 lat czynność taką powtórzy się dwukrotnie na pozostalych 2/3 powierzchni, za każdym razem wprowadzając młode pokolenie lasu składające się głównie z dębu i innych gatunków liściastych. Ponadto, na każdej powierzchni przebudowywanej w sposób zrębowy czy gniazdowy leśnicy pozostawiają 5% powierzchni starodrzewu w stanie nienaruszonym do naturalnego rozpadu celem zwiększenia bioróżnorodności (tzw. kępa ekologiczna). Powstanie w ten sposób wielowiekowy i wielogatunkowy drzewostan bardziej odporny na niekorzystne czynniki biotyczne i abiotyczne niż lity drzewostan sosnowy. Rębnia IIIB zgodnie z Zasadami Hodowli Lasu służy do przebudowy litych drzewostanów na wielowiekowe i wielogatunkowe.

Zmiany te mają na celu dostosowanie składu gatunkowego do siedliska. Gleby w tym miejscu pozwalają na wzrost bardziej wymagających gatunków liściastych. Drzewostany liściaste są również mniej narażone na pożary niż drzewostany iglaste, dlatego stanowią naturalną barierę ochronną dla ważnych obiektów, które trzeba przed pożarami chronić. Z pewnością należą do nich osiedla mieszkalne takie jak w miejscowości Adamowo.

Dziękujemy mieszkańcom Wspólnoty Mieszkaniowej "Osiedle Leśne" za udział w spotkaniu oraz zrozumienie naszych działań służących zapewnieniu trwałości lasu, bezpieczeństwa publicznego dla nas wszystkich i przyszłych pokoleń.