Lista aktualności Lista aktualności

Niebezpieczne znalezisko – niewybuchy w lesie

W dniu 14 lutego br. w lesie na terenie Leśnictwa Siemiatycze w okolicach miejscowości Ostrożany pracownicy Zakładu Usług Leśnych podczas wykonywania prac znaleźli granat. Niezwłocznie zgłosili sprawę do Leśniczego, który przekazał informację do Posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie Nurzec. Strażnicy leśni bezzwłocznie wszczęli procedurę i wezwali Patrol Saperski.

Patrol perski w trakcie sprawdzania terenu znalazł granat ręczny F-1 oraz RGD 33 bez zapalników oraz 4 szt. amunicji strzeleckiej karabinowej. Niebezpieczne przedmioty podjęto i zdetonowano w miejscu znalezienia. Patrol przeszukał również teren wokół znaleziska do głębokości 30 cm. W okolicy nie znaleziono kolejnych niewybuchów.

Niewypały na terenach leśnych to niestety nadal często spotykane zjawisko. Mimo upływającego czasu wciąż stanowią realne zagrożenie dla otoczenia. Tkwią od czasów II wojny światowej i choć są skorodowane, to nawet po kilkudziesięciu latach spoczynku głęboko w ziemi wciąż są niebezpieczne i mogą w każdej chwili eksplodować.

Pamiętajmy, że jeżeli podczas wizyty w lesie znajdziemy niewybuch (granaty, pociski, itp.) to bezwzględnie nie wolno ich dotykać, a tym bardziej przenosić i przesuwać w inne miejsca. Natychmiast należy powiadomić Policję, która zajmie się niebezpiecznym znaleziskiem i wezwie Patrol Saperski. Do czasu przyjazdu funkcjonariuszy należy pozostać w pobliżu znaleziska, aby wskazać dokładną lokalizację i nie dopuścić innych osób do manipulowania przedmiotem.