Lista aktualności Lista aktualności

Inwentaryzacja zwierzyny 2016 w nadleśnictwie

W dniach 19-20 lutego b.r. Nadleśnictwo Nurzec we współpracy z Myśliwymi z lokalnych kół łowieckich planuje przeprowadzić inwentaryzację zwierzyny grubej metodą próbnych pędzeń.

W dniu 19.02.2016 r. pędzenia wykonano na terenie Obrębu Siemiatycze w Leśnictwie Rogacze - obwód nr 306 Koło Łowieckie „Dzik" Czeremcha i Leśnictwie Kadłub - obwód nr 309 Koło Łowieckie „Kuna" Siemiatycze.

W dniu 20.02.2016r. pędzenia odbyły się na terenie Obrębu Nurzec w  Leśnictwie Wilanowo – obwód nr 315 Koło Łowieckie „Dzik" Czeremcha, Leśnictwie Koterka – obwód nr 320 Koło Łowieckie „Ryś" Białystok, Leśnictwie Mielnik - obwód nr 321 Koło Łowieckie „Jodła" Warszawa oraz w Leśnictwie Adamowo – obwód nr 308 WKŁ „Jeleń" Nurzec

W/w akcja miała na celu ocenę liczebności zwierzyny na terenach leśnych i polnych oraz zbadanie tendencji rozwoju populacji. Prawidłowe określenie liczebności zwierzyny jest konieczne do opracowania metod gospodarowania jej populacjami.

W br. zainwentaryzowano 58 jeleni, 41 saren, 8 dzików i 7 łosi. Ponadto zaobserwowano 2 wilki, 1 żubra, 2 lisy i 2 zające.

W oparciu o wyniki inwentaryzacji zostaną opracowane roczne plany łowieckie na rok gospodarczy 2016/2017, które m.in. będą określały optymalne pozyskanie zwierzyny w poszczególnych obwodach łowieckich. Właściwie opracowane roczne plany łowieckie pozwolą zminimalizować szkody łowieckie wyrządzane zarówno w uprawach i płodach rolnych oraz na terenach leśnych.