Lista aktualności Lista aktualności

Inwentaryzacja zwierzyny

W dniach 14-15 lutego 2014 roku wspólnie z kołami łowieckimi przeprowadzimy coroczną inwentaryzację zwierzyny.

Przeprowadzenie inwentaryzacji będzie miało na celu dokładne oszacowanie ilości zwierzyny metodą pędzeń próbnych. Poznanie stanu populacji zwierzyny łownej po okresie zimowym pozwala nam przewidywać jej liczebność w okresie wegetacyjnym oraz planować jej racjonalne gospodarowanie.

Dzięki corocznemu zaangażowaniu wielu osób w tym pracowników nadleśnictwa, przedstawicieli kół łowieckich oraz innych osób wyniki inwentaryzacji zwierzyny przeprowadzone metodą pędzeń próbnych są dokładniejsze niż inne metody szacowania jej liczebności.