Lista aktualności Lista aktualności

Wiosna!

Za nami kilka dni kwietnia. Kalendarzowa wiosna trwa już prawie miesiąc, ale dopiero teraz rozpoczyna się intensywny rozwój leśnego runa i drzew.

Las zmienia powoli przybiera swą zieloną szatę. Możemy zaobserwować kwitnienie różnych gatunków wierzb. Krzewy takie jak kalina, kruszyna czy bez czarny przyozdabiają warstwę podszytu zielonymi liśćmi. W piętrze drzew musimy jeszcze trochę poczekać na rozwój. Obserwujemy kwitnienie topoli osiki, klona zwyczajnego. Pierwsze liście zaczną rozwijać brzozy, graby i modrzewie.

Aspekt sezonowy/roślinny/fenologiczny, sezonowe stadia rozwoju zbiorowisk roślinnych – okresowy obraz zbiorowiska roślinnego kształtowany przez dominujący wizualnie etap rozwoju niektórych gatunków roślin

Dzięki dużej ilości światła w warstwie dolnej rozwija się aspekt sezonowy roślin runa. Zaczynają zakwitać zawilce gajowe, które w naszym nadleśnictwie można spotkać na siedliskach grądowych. Na  siedliskach podmokłych kwitnienie rozpoczynają takie rośliny runa jak śledziennica skrętolistna czy knieć błotna.

Świat zwierząt również budzi się z  zimowego snu. Z zimowisk przylatuje wiele gatunków ptaków. Możemy usłyszeć m.in. świergot skowronków, które budzi nas w te wiosenne poranki. Ptaki pracowicie zabierają się do zakładania lub naprawiania swoich gniazd. Niektóre płazy zakończyły gody, zaś inne dopiero je rozpoczną. Żaby i ropuchy opuszczają zbiorniki wodne, by przenieść się na cieniste i wilgotne siedliska lądowe.