Lista aktualności Lista aktualności

Rozpoczęcie prac nad nowym Planem Urządzenia Lasu

Wraz z końcem 2018r. wyekspiruje obowiązujący na lata 2009-2018 Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Nurzec.

W chwili obecnej trwają prace przygotowawcze do stworzenia nowego Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Nurzec na lata 2019-2028.

Stworzenie planu to nie lada wyzwanie dla leśników. Planem Urządzenia Lasu zostanie objęty obszar ponad 23 600 ha gruntów leśnych i nieleśnych. Dzięki pracom urządzeniowym na następne 10 lat będziemy posiadać m.in. określone kierunkowo zadania hodowlane oraz ilość drewna przeznaczoną do pozyskania.

Określenie powyższych danych będzie możliwe dzięki żmudnej i czasochłonnej pracy terenowej, która z czasem zostanie zmieniona w liczby, wykresy, mapy i inne opracowania.

Nowy Plan Urządzenia Lasu zostanie wykonany przez Przedsiębiorstwo Państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku.