Lista aktualności Lista aktualności

Przeszukiwania terenów leśnych w celu wykrywania zwłok padłych dzików.

W dniu 30 sierpnia 2017r. administracja nadleśnictwa, przedstawiciele Koła Łowieckiego „Ryś” Bielsk Podlaski oraz pracownicy zakładów usług leśnych przeszukali tereny leśne w Leśnictwie Siemiatycze w celu wykrycia zwłok padłych dzików lub ich szczątków.

Powyższe działanie jest jednym z wielu prowadzonych przez Lasy Państwowe w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF). Poszukiwaniami będzie objęty pas w odległości 50 km od granicy państwa.

To nie koniec naszych poszukiwań – będziemy je wykonywać raz w miesiącu do końca listopada. Ponadto administracja Lasów Państwowych prowadzi monitoring obszarów leśnych codziennie podczas pełnienia obowiązków służbowych. Każdy przypadek znalezienia martwego dzika jest niezwłocznie zgłaszany Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii.

Rola myśliwych, pracowników Lasów Państwowych i pracowników zakładów usług leśnych w powstrzymaniu ekspansji ASF jest niezwykle istotna, ponieważ wirus występuje w lesie i jest przenoszony przez dziki. Poszukiwania terenów leśnych w celu wykrywania zwłok padłych dzików lub ich szczątków mają odzwierciedlić aktualne zagrożenie ASF jakie panuje w poszczególnych regionach kraju oraz zahamować powstawanie kolejnych ognisk.

Przypominamy o konieczności niezwłocznego zgłaszania do właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii informacji o znalezieniu martwych dzików w celu pobrania próbek do badań laboratoryjnych.