Lista aktualności Lista aktualności

Półmetek wiosennych odnowień za nami!

W Nadleśnictwie Nurzec trwa wiosenna kampania odnowieniowa. Dzięki sprzyjającej pogodzie prace rozpoczęły się dość wcześnie.

W tegorocznej wiosennej kampanii odnowieniowej zostanie wysadzone ponad 1 mln 260 tys. sadzonek na powierzchni około 250 boisk piłkarskich!

W bieżącym roku do poprawek i odnowień zaplanowano łącznie ok. 207 ha.  Do odnowienia potrzebne będzie ponad 1 milion 260 tys. sadzonek różnych gatunków drzew głównie dębu, sosny, a także brzozy, świerku, modrzewia, lipy, klonu, wiązu oraz gatunków biocenotycznych jabłoni, gruszy, jarzębu.

Sadzenie lasu wykonują Zakłady Usług Leśnych świadczące usługi leśne na terenie Nadleśnictwa Nurzec, pod ścisłym nadzorem administracji leśnictw.

Wszystkim zaangażowanym we wiosenną kampanię odnowieniową dziękujemy!

Darz Bór!