Lista aktualności Lista aktualności

Okresowy zakaz wstępu do lasu ogłoszony !!!!!

Działając na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z poz. 2015 r. poz. 2100, z póź. zm.) informuję, iż wprowadzony został okresowy zakaz wstępu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Nurzec.

 

Lasy objęte zakazem wstępu, oznaczone są, przy drogach wjazdowych, tablicami z napisem „ZAKAZ WSTĘPU".

Przebywanie, przechodzenie, przejeżdżanie przez lasy objęte zakazem wstępu stanowi wykroczenie wskazane przez przepis art. 151 § 1 Kodeksu Wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2015.1094 ze zm. )

 

Przyczyną wprowadzenia zakazu jest zagrożenie bezpieczeństwa publicznego, związane z wystąpieniem w lasach zniszczeń spowodowanych przez wiatry  stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Okresowy zakaz wstępu do lasu obowiązuje do odwołania.

 

Zakaz wstępu do lasu dotyczy:

- Leśnictwo Radziwiłłówka – oddział 358, 359, 360, 360A, 399, 400, 405, 411, 412, 413

- Leśnictwo Mielnik – oddział 361,369,414,417,417A

- Leśnictwo Zabłocie – oddział 85, 86, 87, 88, 89 ,90 ,91 ,92 ,93, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 103A, 110, 111, 112, 113, 114, 115,117,120,121, 263, 263A

- Leśnictwo Żurobice – oddział 10, 19 ,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30A, 32, 33, 34, 35, 32Cf, 29Bd

W załączonym dokumencie znajdziecie Państwo pełną treść Zarządzenia wprowadzającego zakaz wstępu do lasu.