Lista aktualności Lista aktualności

Odkryjmy Dziedzictwo Puszczy

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie prosi o pomoc w stworzeniu archiwum dziejów Puszczy Białowieskiej.

Lasy Państwowe chcą jak najlepiej poznać dziedzictwo kulturowe Puszczy Białowieskiej oraz historię miejsc związanych z działającą tu od setek lat społecznością lokalną. Prosimy o pomoc w realizacji tego celu.

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie opracowuje studium archiwalne o charakterze historyczno-kulturowym dotyczące dziejów puszczy Białowieskiej. Mając przekonanie o wielkości źródeł Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie zwraca się z prośbą o udostępnienie materiałów na ten temat do jednostek organizacyjnych w kraju oraz wszystkich, którzy dysponują  takimi archiwaliami. Druki, zdjęcia, dokumenty kartograficznie, dzienniki, pamiętniki, relacje itp. Będą niezwykle pomocne w przygotowaniu rzetelnego opracowania. Do dokumentów prosimy dołączyć krótki opis, czego dotyczą i kogo przedstawiają.

Zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Materiały, którymi chcieliby się Państwo podzielić lub je udostępnić, prosimy przesłać do Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie na adres.

Ośrodek Kultury Leśnej

ul. Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów

e-mail: okl@okl.lasy.gov.pl

telefon kontaktowy: 62 761-50-45 (wew. 120), 62 761-50-36, 608-354-478