Lista aktualności Lista aktualności

Ochrona przyrody jest częścią pracy leśnika

Ochrona przyrody jest częścią pracy leśnika
- realizacja działań ochronnych w Rezerwacie Przyrody „Witanowszczyzna”

            Nadleśnictwo Nurzec informuje, że po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku w lutym br. przystąpi do realizacji n/w działań ochronnych w Rezerwacie Przyrody „Witanowszczyzna” ustanowionych Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Witanowszczyzna":

 

  • działanie ochronne nr 3 wg w/w Planu Ochrony Rezerwatu ma na celu poprawę struktury gatunkowej i wiekowej w zbiorowiskach grądowych
    i łęgowych III - V klasy wieku poprzez
    stopniową, długookresową przebudowę drzewostanów na korzyść gatunków optymalnych dla siedlisk grądowych - Db, Lp, Wz, Kl, Js. Podczas realizacji zabiegu na gruncie zostanie pozostawione min. 33% masy drewna.

Lokalizacja działania :

W oddz. 372c, na pow. 4,07 ha

 

  • działanie ochronne nr 4 wg w/w Planu Ochrony Rezerwatu  ma na celu usunięcie obcej i ekspansywnej topoli hybrydowej oraz zachowanie
    i pielęgnację stanowiska parzydła leśnego poprzez poszerzanie istniejących, odnowionych gniazd i zakładanie nowych.

Lokalizacja działań :

- oddz. 372d, na pow. 0,11 ha,

- oddz. 371a, na pow. 0,44 ha

- oddz. 370a, na pow. 0,91 ha

 

Powyższe działania rozpoczniemy w lutym br. i potrwają maksymalnie do końca marca br. w zależności od panujących warunków atmosferycznych, które są opisane w działaniach ochronnych i warunkują ich powodzenie, tj. zalegająca pokrywa śnieżna i ujemne temperatury.

  W przypadku pytań informacji udziela Zastępca Nadleśniczego pod nr tel. 604 903 037.