Lista aktualności Lista aktualności

Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w nadleśnictwie

Utrzymujące się od kilkunastu dni ponad 30-stopniowe upały i brak deszczu dają się we znaki. Obecnie w nadleśnictwie obowiązuje 3 - najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.

Utrzymujące się od kilkunastu dni ponad 30-stopniowe upały i brak deszczu dają się we znaki. Obecnie w nadleśnictwie obowiązuje 3 - najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Wilgotność ściółki jest na poziomie około 13%. W związku z sytuacją, teren nadleśnictwa jest patrolowany przez Straż Leśną, Leśniczych i Podleśniczych pod kątem wystąpienia pożarów. Dodatkowo praca ludzi , w godzinach 7.30 do 20.00 jest wspomagana przez kamerę przemysłową, która ułatwia szybkie odnajdywanie ognisk ewentualnych pożarów i umożliwia szybkie reagowanie.

 

Pomimo trudnej sytuacji w lasach nadleśnictwa nie planuje się wprowadzenia zakazu wstępu do lasu.  W przypadku, jednak, gdy wilgotność ściółki osiągnie poziom przez kolejnych 5 dni wilgotność ściółki mierzona o godzinie 9.00 będzie niższa od 10 proc. okresowy zakaz wstępu do lasu będzie konieczny. Aktualne zagrożenia lasów i wprowadzone zakazy wstępu do lasu można śledzić na stronie Internetowej pod adresem:

http://www.lasy.gov.pl/informacje/zagrozenie-pozarowe

 

Apelujemy, do korzystając z lasów w naszej okolicy, o szczególną ostrożność i rozwagę przy korzystaniu z ognia oraz o natychmiastowe informowanie Straży Pożarnej  o zauważonych pożarach na numer alarmowy 112 lub 998.

 

Darz Bór!