Lista aktualności Lista aktualności

Liczenie padłych dzików

W dniu 7 listopada 2016r. pracownicy nadleśnictwa uczestniczyli w poszukiwaniu padłych dzików razem z Siłami Zbrojnymi RP pod nadzorem służb weterynaryjnych.

W czasach zwiększonego zagrożenia Afrykańskim Pomorem Świń na terenie województwa podlaskiego konieczny jest jego monitoring w zakresie występowania tego wirusa. Powiat Siemiatycki jest jednym z sześciu w województwie podlaskim w którym Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej prowadzą poszukiwania padłych dzików pod nadzorem służb weterynaryjnych.

Podczas przeprowadzonych wspólnie poszukiwań nie stwierdzono padłych dzików na przeszukanym terenie ok 800 ha.

W wyniku dokładnego przeszukania terenu znaleziono czaszkę łani, która podobnie jak pozostała zwierzyna płowa nie jest narażona na zarażenie ASF.

Dziękujemy Siłom Zbrojnym, Wojewódzkiemu Inspektoratowi Weterynarii w Białymstoku, Państwowej Straży Łowieckiej oraz innym osobom zaangażowanym w poszukiwania za pomoc i współpracę.