Lista aktualności Lista aktualności

konsultacje zabiegów w lasach HCVF na 2022r.

Nadleśnictwo Nurzec w Nurcu Stacji ogłasza konsultacje społeczne dotyczące planowanych zabiegów gospodarczych w lasach HCVF (Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) w 2022 roku.

Nadleśnictwo Nurzec w Nurcu Stacji zachowując standardy certyfikatu FSC ogłasza konsultacje społeczne dotyczące prac gospodarczych w 2022 roku w lasach HCVF (Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych).

Wszelkie uwagi do planowanych zadań można zgłaszać w biurze Nadleśnictwa Nurzec, ul. Akacjowa 3, 17-330 Nurzec Stacja do dnia 10.01.2022 roku w godzinach 7:30-15:30 w dni pracujące lub za pomocą poczty elektronicznej na adres nurzec@bialystok.lasy.gov.pl

Rodzaj czynności gospodarczych

J.M.

Kategoria lasów HCVF

1.1.1

1.2.

3.2

4.1.

4.2.

6.1.

CP*      

HA

 

 

27,70

27,24

 

 

CP-P     

M3

 

 

18,00

276,00

 

 

CP-P     

HA

 

 

11,59

14,95

 

 

IB       

M3

 

 

852,00

 

642,00

 

IB       

HA

 

 

4,37

 

3,26

 

IIIA     

M3

 

 

832,00

124,00

 

 

IIIA     

HA

 

 

5,64

1,91

 

 

IIIAU    

M3

 

 

271,00

1174,00

 

 

IIIAU    

HA

 

 

1,31

7,68

 

 

IIIB     

M3

 

 

12438,00

279,00

 

 

IIIB     

HA

 

 

131,70

4,25

 

 

IIIBU    

M3

 

 

6756,00

 

 

 

IIIBU    

HA

 

 

56,54

 

 

 

IVD      

M3

 

 

 

 

 

 

IVD      

HA

 

 

 

 

 

 

TPP/TPN     

M3

 

32,00

9166,00

3717,00

110,00

56,00

TPP/TPN     

HA

 

0,86

323,33

112,84

5,85

0,88

TWP      

M3

 

 

742,00

238,00

 

 

TWP      

HA

 

 

25,21

10,78

 

 

DRZEW 

M3

 

 

35,00

 

 

 

*powierzchnie zabiegów CP mogą się pokrywać z powierzchniami zabiegów CP-P

Uwaga: Poszczególne kategorie lasów HCVF mogą się na siebie nakładać.

 

Szczegółowych informacji udziela w dni pracujące w godzinach od 7.30 do 15.30 :

Natalia Gontarz tel 85 65 65 114