Lista aktualności Lista aktualności

Konsultacje społeczne ONG

Nadleśnictwo Nurzec informuje, że z dniach 28.04.2022 – 28.05.2022 r. trwają konsultacje w sprawie Obszarów Nieobjętych Gospodarowaniem (ONG) zgodnie ze standardami FSC.

Ekosystemy referencyjne są to powierzchnie w stanie naturalnym  lub zbliżone do naturalnego, na których w celu zachowania i obserwowania zachodzących w nim naturalnych procesów ekologicznych, nie prowadzi się działań gospodarczych.

W załącznikach poniżej dołącza się wykazy wytypowanych powierzchni lasów referencyjnych.

Uwagi i propozycje można zgłaszać:
-pocztą na adres: Nadleśnictwa Nurzec w Nurcu Stacji, ul. Akacjowa 3; 17-330 Nurzec Stacja
-drogą elektroniczną na e-mail: nurzec@bialystok.lasy.gov.pl
-osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Nurzec w Nurcu Stacji

Materiały do pobrania