Lista aktualności Lista aktualności

Konsultacje społeczne HCVF i ONG

Nadleśnictwo Nurzec informuje, że z dniem 28.01.2019 roku rozpoczyna konsultacje społeczne w sprawie lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests - HCVF) oraz Obszarów Nieobjętych Gospodarowaniem (ONG) w Nadleśnictwie Nurzec.

Konsultacje społeczne obejmują swoim zakresem:

- zmiany powierzchni i zasięgu lasów HCVF w poszczególnych kategoriach,

- zasady gospodarowania w poszczególnych kategoriach HCVF,

- zmiany powierzchni i zasięgu obszarów nieobjętych gospodarowaniem.

 

Szczegółowe materiały dotyczące konsultowanych zagadnień zamieszczone zostały w zakładce:

Certyfikaty

 

Uwagi do przedstawionych materiałów można zgłaszać do 27 lutego 2019 roku:

  • drogą tradycyjną na adres: Nadleśnictwo Nurzec, ul. Akacjowa 3, 17-330 Nurzec Stacja;
  • drogą elektroniczną na e-mail: nurzec@bialystok.lasy.gov.pl
  • osobiście w siedzibie nadleśnictwa

 

Szczegółowych informacji udziela P. Kamil Wojciuk, pokój nr 3 lub pod numerem telefonu 85 6565114.