Lista aktualności Lista aktualności

Inwentaryzacja zwierzyny w 2017r.

W dniu 3 marca 2017r. w Nadleśnictwie Nurzec przeprowadzono inwentaryzację zwierzyny metodą pędzeń próbnych.

W ramach pędzeń próbnych policzono 31 jeleni, 11 saren, 7 dzików, 2 łosie i 1 zająca. Czterema pędzaniami próbnymi objęto powierzchnię 430 ha co stanowi niemal 2 procent powierzchni leśnej nadleśnictwa.

Pędzenia próbne przeprowadzono przy współudziale administracji leśnej, pracowników zakładów usług leśnych i przedstawicieli kół łowieckich.

Inwentaryzacja zwierzyny pozwala ustalić szacunkową liczbę zwierzyny bytującej na terenie Nadleśnictwa Nurzec oraz określić kierunkowe wytyczne do opracowania rocznych planów odstrzału.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom którzy wzięli udział w tegorocznej inwentaryzacji zwierzyny w nadleśnictwie.