Lista aktualności Lista aktualności

Inwentaryzacja dzików

W dniu 21.10.2016 w Nadleśnictwie Nurzec przeprowadzono akcję liczenia dzików, mającą na celu aktualne oszacowanie wielkości populacji tego gatunku i jego zagęszczenie na danym terenie.

Pomimo deszczowej aury udało się wykonać inwentaryzację zgodnie z planem.

Informacja o faktycznej liczebności dzika ma istotne znaczenie, szczególnie w kontekście walki z zagrożeniem rozprzestrzenienia się wirusa afrykańskiego pomoru świń i szkód łowieckich.

Zgodnie z decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, zawierającą m.in. metodykę planowanej inwentaryzacji, akcja liczenia dzików odbyła się metodą pędzeń, na losowo wybranych powierzchniach próbnych, obejmujących 10% powierzchni nadleśnictwa.W Nadleśnictwie Nurzec powierzchnia objęta inwentaryzacją wyniosła ok. 2 429 ha.

Sprawne liczenie mogło się odbyć dzięki zaangażowaniu dużej grupy osób biorących udział w liczeniu. Podstawę stanowiła administracja leśna i pracownicy zakładów usług leśnych. Cenną pomoc w inwentaryzacji zaofiarowały zaprzyjaźnione służby: Straż Graniczna z Mielnika, członkowie lokalnych kół łowieckich, pracownicy Podlaskiej Izby Rolniczej i Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Siemiatyczach. Liczący zostali podzieleni na 2 grupy po około 70 osób i przeprowadzili równolegle inwentaryzację dzików na dwóch obrębach: Nurzec i Siemiatycze.

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono, że w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Nurzec dzików jest wyraźnie mniej. Pełne wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji będą znane po szczegółowym opracowaniu wyników inwentaryzacji.

Wszystkim zaangażowanym w akcję inwentaryzacji dzików bardzo dziękujemy!